இடுகைகள்

ஜனவரி 9, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அகத்திய பகவானே சரணம்

 அகம் மகிழவைக்கும்  அகத்திய பகவானே சரணம்... ! சுழுமுனை நாடியின்...  சூட்சுமத்தை தந்து...  சுத்தமாகும் மனதை...  தந்தவரே போற்றி.... ! சூரிய,  சந்திர, சுழுமுனை...  பணிகளை கூறி....  வாழ்வை சிறக்கவைக்கும்...  குருவே போற்றி..... !!!