அகத்திய பகவானே சரணம்

 அகம் மகிழவைக்கும் 

அகத்திய பகவானே சரணம்... !


சுழுமுனை நாடியின்... 

சூட்சுமத்தை தந்து... 

சுத்தமாகும் மனதை... 

தந்தவரே போற்றி.... !


சூரிய, 

சந்திர, சுழுமுனை... 

பணிகளை கூறி.... 

வாழ்வை சிறக்கவைக்கும்... 

குருவே போற்றி..... !!!

கருத்துகள்

கவிப்புயல் இனியவன்

கவிதை 360 சமூக விழிப்புணர்வு கவிதை

கவிதை 360 தன்னம்பிக்கை கவிதை

கவிதை 360 கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கவிதை