கவிதை 360 சென்றியுக்கள்

 முகநூலில் காதல்

நான் யாரையும் காதலிக்கவில்லை

மறுபக்கத்தில் பழைய காதலி


^^^


தொடர்ந்து பாடும்

தொண்டைகட்டாது

ரேடியோ


^^^


சத்தியம் கேட்டு

சலித்துவிட்டார் கடவுள்

குடிகாரன்


^^^


நவீன சுயம்பரம் நடைபெறுகிறது

கல் பல் உடைக்கும் போட்டி

போட்டியில் முதியவர்


^^

நேர அட்டவனை படி. 

சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். 

பள்ளி மாணவர். 

..... 


பகலிரவு ஆட்டம். 

இரவு சூதாடம். 

பகல் கிரிக்கெட் ஆட்டம்.

கருத்துகள்

கவிப்புயல் இனியவன்

கவிதை 360 சமூக விழிப்புணர்வு கவிதை

கவிதை 360 தன்னம்பிக்கை கவிதை

கவிதை 360 காதல் வெண்பா